top of page

PUBLISERTE STUDIER

logo finn forhandler.jpg

 • Hodepine​​ og migrene

 • Hjerte- karlidelse

 • Fybromyalgi

 • Tinnitus

 • Diabetes

 • Fatigue

 • Brudd

 • MS

 • ME

 • Venøse og arterielle sirkulasjonsproblemer

 • Restitusjon etter trening og konkurranse

 • Hudlidelser som eksem, psoriasis og acne

 • Liggesår og andre sårskader i huden

 • Kroniske og akutte smerter

 • Post-operativ rehabilitering

 • Revne leddbånd & muskler

 • Stress og søvnvansker

 • Revmatisme /Artrose

Behandling kan ha svært gode og fremmende effekter på din søvnkvalitet og på immunforsvaret, og på å forebygge, behandle, regenerere, og rehabilitere  f.eks ved:​

Behandlingen er vitenskapelig bevist og klassifisert for medisinsk bruk, og bare i Europa  benyttes den i over 4500 klinikker, legekontor og sykehus. 

Hvordan kan denne behandlingen hjelpe på så mange ulike typer helseutfordringer?
 

Enkelt forklart så setter den fart i kroppens sirkulasjon på en måte kroppen selv kanskje ikke er i stand til. Når sirkulasjonen i de minste blodårene øker vil kroppens eget immunsystem ta tak i de utfordringer vi måtte ha.

Mikrosirkulasjon

Det er blodgjennomstrømningen i de aller minste årene som kalles MIKROSIRKULASJON, og god mikrosirkulasjon er helt avgjørende for at kroppens celler skal kunne produsere energi og utføre andre viktige oppgaver som å fornye seg, slåss mot bakterier, kvitte seg med avfallsstoffer som karbondioksid og melkesyre osv. Mikrosirkulasjonen utgjør hele 74% av blodomløpet ditt! Den gjennomsnittlige kroppen består av 37 billioner celler og for at alle disse cellene skal fungere optimalt er de avhengige av tre ting:

 • Tilførsel av oksygen

 • Tilførsel av næringsstoffer

 • Effektiv avfallstransport. 

 

For at disse tre tingene skal fungere godt er det helt avgjørende at pumpefunksjonen (vasomotion) fungerer optimalt.

Hva påvirker pumpefunksjonen?  Dårlig kosthold, røyking, stillesitting, manglende mosjon/trening, stress, søvn, alder, høyt kolesterol, åreforkalkninger, diabetes og en rekke andre sykdommer er alle medvirkende faktorer i prosessen som forverrer pumpefunksjonen i blodårene. 

 

Når denne funksjonen er redusert innebærer det dårligere tilførsel av oksygen og næringsstoffer til cellene og akkumulasjon av avfallsstoffer (dårligere avfallstransport bort fra cellene). Over tid kan dette føre til funksjonsforstyrrelser i celler og vev og du kan oppleve symptomer som mangel på energi, redusert utholdenhet, dårlig søvn og smerter i kroppen. Den gode nyheten er at kroppen er laget slik at den kan løse mange av disse problemene selv hvis den får sjansen.

 

Det er her Helseboost.com kommer inn! Nå tilbyr Helseboost.com et avansert, medisinsk teknisk apparat, som gjennom studier viser at man ved hjelp av pulserende elektromagnetiske felter kan stimulere pumpefunksjonen og derved hjelpe til med bedre transport av oksygen og næringsstoffer ut til cellene i kapillærnettverket (de minste blodårene), som igjen kan bidra til bedre helse og mer energi i hverdagen. 

God mikrosirkulasjon sørger ikke bare for at cellene får det de trenger av oksygen og næring fra blodet. Det gir også̊ gode transportforhold for kroppens politi, immuncellene. God mikrosirkulasjon betyr at immunforsvaret fester seg til den indre overflate i blodkarene og man har flere "Politi" som kan rydde bort virus og bakterier på mer effektiv måte.

Dårlig immunitet og svekket metabolisme kan knyttes til mange av dagens livsstilssykdommer. I en fagfellevurderte vitenskapelig tidsskrift, Acta Physiology, oppsummerer de at svekket mikrosirkulasjon fører til problemer med betennelser og vevskade som er knyttet til flere underliggende utfordringer med helsen, som revmatiske og stoffskifte sykdommer. Dette er kjent sykdomsbilde i dagens samfunn.  (C. Aalkjær, D. Boedtkjer and V. Matchkov, Vasomotion – what is cur- rently thought, Acta Physiology, 2011, 202, 253–269)

Behandling som kan øke mikrosirkulasjonen er høyst
aktuelt i dages samfunn, både for å forbygge og
komplementere og for å dempe grunnlaget for kroniske
og degenerativ sykdom.

Link til studie 1

Link til studie 2

Mikrosirkulasjon i hjertet

Koronar hjertesykdom er en felles betegnelse for Angina pectoris (hjertekramper) og hjerteinfarkt. Fysisk og mental stress kan fremskynde begge. Trange blodårer som forsyner hjertemuskelen med blod, koronararteriene, har tradisjonelt blitt regnet som primær årsak.

En fersk studie publisert i tidsskriftet til den amerikanske hjerteforeningen konkluderer overraskende med at hjertekramper og påfølgende oksygenmangel på̊ grunn av mental stress, ikke skyldes tradisjonelle risikofaktorer som tilstoppede koronararterier. Det er mikrosirkulasjonen som innsnevres på̊ grunn av redusert vasomosjon (pumpe effekt i de mellomstore blodårene). Terapier for å styrke vasomosjonen må prioriteres, er forskernes dom.

Link til studie

Smerter

BEMER-terapi kombinert med fysioterapi hos pasienter med muskuloskeletale sykdommer: En randomisert, kontrollert dobbeltblind oppfølgingsstudie

 

Bakgrunn: Denne studien evaluerer effekten av BEMER-behandling hos pasienter med artrose i knær og kroniske korsryggsmerter i en randomisert dobbeltblind design. 

 

Metoder: Totalt 50 pasienter med kroniske korsryggsmerter og 50 pasienter med artrose i kneet deltok i denne studien og ble fordelt i 4 grupper. Sykehusinnlagte pasienter fikk en standardisert fysioterapipakke i 3 uker etterfulgt av BEMER-behandling eller placebo. 

 

Resultater: Hos pasienter med smerter i korsryggen viste sammenligningen av resultatene som ble oppnådd ved første og andre besøk en signifikant forbedring i hvile VAS-score og Fatigue Scale-score.  Hos pasienter med artrose i kneet, sammenligningen av første og andre målinger viste ingen signifikant forbedring i de ovennevnte parametrene, mens sammenligningen av første og tredje score avslørte en signifikant forbedring i Fatigue Scale-poengene og i vitalitetstesten på Quality of Life Scale. 

 

Konklusjoner: Studien viste at BEMER fysikalsk vaskulær terapi reduserte smerte og utmattelse på kort sikt hos pasienter med kroniske smerter i korsryggen, mens langvarig terapi ser ut til å være gunstig hos pasienter med artrose i kneet.

Link til studie

MS - Multippel Sklerose

Langsiktige effekter av terapi med bioelektromagnetisk energi på tretthet hos pasienter med multippel sklerose

 

Elektromagnetisk feltterapi har gunstige kortsiktige effekter hos pasienter med multippel sklerose (MS) med betydelig utmattelse, men langtidsdata mangler. 

 

Primære studiemål: For å evaluere langtidseffekten av et spesifikk elektromagnetisk terapiapparat (Bioelektromagnetisk energi-regulering [BEMER]) på MS-relatert utmattelse, designet vi en crossover-kontroll av en tidligere utført randomisert kontrollert studie og en lang -periode åpen oppfølgingsforsøk. Crossover og åpne oppfølgingsforsøk ved et eneste nevrologisk poliklinisk senter. Pasienter med tilbakevendende MS som hadde stor utmattelse (N = 37 pasienter). Etter en tidligere randomisert kontrollert studie (eksponering for lavfrekvente pulserende magnetfelt i 8 minutter to ganger daglig eller for placebobehandling i 12 uker), en overgang fra kontroll til behandling i ytterligere 12 uker, etterfulgt av en åpen oppfølgingsstudie til 3 år, ble gjort. Utfallskriteriene var Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), Fatigue Severity Scale (FSS), tysk langversjon av Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Multiple Sclerosis Functional Scale (MSFC) og Expanded Disability Status Scale (EDSS). 

 

Pasienter som tidligere var på placebo under den randomiserte kontrollerte studien opplevde signifikant reduksjon i utmattelse etter overgang til behandling. MFIS- og FSS-poengene var signifikant lavere i den åpne gruppen enn hos kontrollpersonene etter oppfølging. Deltakelse i den åpne behandlingen var den sterkeste prediktoren for utmattelsesresultat etter oppfølging. Elektromagnetisk feltterapi ble godt tolerert. 

 

I denne langsiktige studien, ble en gunstig effekt av langvarig BEMER-behandling på MS-tretthet demonstrert. Elektromagnetisk feltterapi kan være en nyttig terapeutisk modalitet hos MS-pasienter med alvorlig utmattelse.

Link til studie

Immunforsvar

Hvordan kan Bemer terapi påvirke fysisk stimulans på mikrosirkulasjonen og immunforsvaret hos 50 år gamle rehabiliteringspasienter?

 

Primære studiemål:

Som en del av en placebokontrollert studieserie ble et tilfeldig utvalg av 50 år gamle rehabiliteringspasienter undersøkt for å avgjøre om komplementær bruk av en fysisk behandlingsmetode for å stimulere arteriolar vasomotion ville forbedre den terapeutiske suksessen til etablerte tiltak med det formål å fysisk kondisjonering. Resultatet viste at både den mikrosirkulasjonsregulerende blodstrømningsreguleringen og den (cellulære) immunresponsen kunne bli påvirket på en terapirelevant måte gjennom ytterligere fysisk vasomotion-stimulering.

 

Resultat

Studieresultatene tolkes som følger i samsvar med aksepterte synspunkter på den nåværende kunnskapstilstanden i feltet [5, 6, 16, 17]:

De oppnådde målte resultatene gir statistisk fornuftige uttalelser om det faktum at den anvendte fysiske stimuleringen oppnådde en profylaktisk og komplementær-terapeutisk relevant innflytelse på spontan arteriolar vasomotion blant de undersøkte pasienter i gruppen. Dette påvirker ikke bare arteriell tilstrømming i kapillærnettverkene til det subkutane målvevet, men også venularutstrømningen. Dette er av særlig profylaktisk betydning, fordi forstyrrelser i mikrosirkulasjonen for det meste begynner i venene.

Utvidelsen av det lokale reguleringsområdet for blodtilførselen som et resultat av den stimulerte spontane arteriolar vasomotion, som ble påvist å ha blitt oppnådd hos pasienter i gruppen ved bruk av Bemer-systemet, manifesterer seg i en økning av kapillærene til mikrovaskulære nettverk perfundert med plasma-blod-celle-blandingen, noe som forbedrer diffusjonsforholdene for metabolismen. Dette gir en større mikrosirkulasjonsreserve for riktig blodstrøm. En annen konsekvens av den forbedrede blodstrømningsreguleringen av arterioler, som ble demonstrert etter komplementær bruk av Bemer-systemet, er en økning i oksygenmetningen i mikrosirkulasjonen.

 

De dynamiske egenskapene til den funksjonelle tilstanden til mikrosirkulasjonen bestemmer også de mikrohemodynamiske grensebetingelsene for de første trinnene i en (cellulær) immunrespons - oversvømmelse og fordeling av de hvite blodcellene i de mikrovaskulære nettverkene, avrullingsfenomenene ved endotel, adhesjonsprosessene, og til slutt transmigrasjonen av de hvite blodcellene i vevet. Basert på de målte resultatene på leukocyttenes transmigrasjonsatferd, er det vist at den ekstra bruken av Bemer-systemet skaper et sterkere infeksjonsforsvar og/eller redusert følsomhet for infeksjoner. En hurtig, betydelig økning i antall transmigrerende leukocytter kunne bare demonstreres hos pasienter i gruppen som et tegn på økt (cellulær) immunrespons; de senere reduserte transmigrasjonene er uttrykk for vellykket forsvarssvar.  Avslutningsvis er det funnet at den terapeutiske suksessen til profylaktiske og rehabiliterende behandlingskonsepter kan forbedres gjennom komplementær bruk av Bemer-systemet. En profylaktisk eller komplementær-terapeutisk bruk av Bemer-systemet anbefales også for andre forhold med begrenset mikrosirkulasjonsregulering av blodstrømmen. Dette kan sees på som et bidrag til terapioptimalisering for etablerte behandlingsmetoder.

 

Nåværende studieresultater ble oppnådd etter bruk av et spesifikt behandlingsapparat (Bemer) på et spesifikt tilfeldig utvalg. Derfor vil de kreve ytterligere klinisk undersøkelse og kan ikke lett overføres til andre behandlingsapparater.

Link til studie

B-BOX_pro_open_right_02_HG_kl.jpg

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Se gjerne flere tilbakemeldinger fra fornøyde brukere under erfaringer eller på vår blogg og instafeed.

bottom of page